Malihülya Bir Terenümün Naz Halini Yaşıyor; Yağmur

 

 

 

Yağmur.

Sen benim;

Öznesini bulmak için sorduğum “kim” sorusunda

Koparmaya kıyamadığım takvim yaprağında

Meçhule yürüyen bir meczubun bakışında

Gülüşünün hürmetine tebesümümde

Ruhuma iz bırakan sükunetinde

Kara sevdanın karasında

Bir gemici düğümünde

Bir martının sesinde

Ahımda,

            vahımda,

                      evyvahımda,

                                          gizlisin.

 

 

Aydın Takunya