Cevapsız sorular ve Lakırtı.

1-Birilerini hatadan münezeh görmek piskolojik bir sorunmudur?

2-Mensupta liyakat aranırmı yoksa sadece itaat yetirlimidir?

3-Mensubun itaati kendisine bir statü kazandırır mı?

4-Mensup bu itaatiyle kendisine bir kimlik oluşturmuş olur mu?

5-Öndere hizmet hakka hizmetmidir?

6-Allahın Resülü bizlere bir mistisizm miras bırakmışmıdır?

Lakırtı:

   Bir kanaat önederinin etrafında toplanmış kemik kadro, bulunduğu mevkinin itibarını önderinden aldığının bilincinde olduğundan, önderin o koltukta oturmaya devam etmesi gerekir. Eğer bu düzen devam etmez ise kendi itibarıda zedelenecektir. Buna mukabil önderin konumunu koruyabilmesi için her türlü tedbiri alır. Bunun içindir ki önderin her kanaati tartışmasız kabul edilir ve alt birimlere ivedi bir şekilde aktarılır ve uygulaması takip edilir. Takibin nedeni ise verilen kararın sorgulanmasının önüne geçmektir. Mesupların sorgulama içerisine girmesi sıkıntılı bir durumdur, elde edilmiş olan kazanımların tehlikeye girmesine yol acar. Bu işleyiş sonrasında o kadar çok hadisizleşilir ki önderler insan üstü varlıklar olarak görülmeye başlanır. İstenen algı oluşmuştur.

Aydın Takunya